Bijlagen

Stand van zaken bezuinigingen

In onderstaand overzicht is de stand van zaken opgenomen over de realisatie van de bezuinigingen.

Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 6

omschrijving

2022

2023

2024

2025

stand van zaken

Sport(accommodaties)

> bijstelling aan voorziening De Eng

0

5.000

5.000

5.000

2018-2022 zijn ingetrokken/ vanaf 2023 nog niet gerealiseerd.

> herbestemmen/Verkleinen De Eng

0

53.500

53.500

53.500

2018-2022 zijn ingetrokken/ vanaf 2023 nog niet gerealiseerd.

(nog) niet gerealiseerd SP

0

58.500

58.500

58.500

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 13:56:26 met de export van 11/10/2022 13:40:33