Totaaloverzicht van financiële afwijkingen per programma

Mutaties op programmaniveau

2022

2023

2024

2025

Programma

1

Bestuur en Dienstverlening

-88.372

86.500

12.000

12.000

Programma

2

Openbare Orde en Veiligheid

40.427

0

0

0

Programma

3

Fysieke Leefomgeving

-34.400

22.847

-54.497

69.365

Programma

4

Economie

-5.800.648

161.500

54.000

54.000

Programma

5

WMO, Jeugd en participatie

1.011.772

235.219

160.318

113.232

Programma

6

Onderwijs, Sport en Welzijn

-34.004

73.890

-33.873

-33.873

Programma

7

Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien

-3.855.465

404.468

-221.853

-182.280

Programma

R

Mutaties Reserves

7.065.735

-852.607

42.190

-82.737

Doorwerking 2e bestuursrapportage 2022

-1.694.955

131.817

-41.715

-50.293

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 13:56:26 met de export van 11/10/2022 13:40:33